!< (o) T L I N S K I .eu
 
Home > Produkty > Kasy fiskalne POSNET
 
 


 

Kasy fiskalne POSNET


1. KASA REJESTRUJĄCA - urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

2. PTU (ang. VAT) – to Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki
podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas
fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).

3. FISKALIZACJA – jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane:
- stawki PTU,
- nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),
- Numer Identyfikacji Podatkowej.

 

Submenu

 
 
!< (o) T L I N S K I .eu